מקום בפלרמו

instagram
facebook


 

 

 אניקו סאבו

43X40 ס"מ

ליטוגרפיה חתומה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved