"קפה דו קומארס"

instagram
facebook


 

 

 הנרי ברואל

60X40 ס"מ

פוסטר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved