נאהבים באביב

instagram
facebook


 

 

 דורה הולצהנדלר

1989

45X38 ס"מ

הדפסה חתומה

בריטניה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved