חיי הכפר

instagram
facebook


 

 

 סילם אספינוזה

2018

46X61 ס"מ

שמן על בד





· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב).



 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved