סתיו זהוב

instagram
facebook


 

 

צָאו שואן

2016

60X60 ס"מ

גואש על נייר אורז

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved